top of page
DJI_0084-1.jpg

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor obavlja kontrolu financijskog poslovanja Kluba, odobrava prijedlog završnog računa i godišnjeg novčanog proračuna, te nadzire namjensko trošenje sredstava Kluba. O nepravilnostima koje uoči, Nadzorni odbor izvješćuje Izvršni odbor i predlaže mu koje mjere da poduzme radi ispravljanja nepravilnosti.

nadzorni odbor.jpg

Damir Suša - član NO, Vladimir Stepanić - predsjednik NO, Vinko Ceković- član NO

bottom of page